PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 15-30-15

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Phun sương – Tưới gốc
  • Siêu lớn trái – To củ
  • Hạn chế rụng hoa, xoắn lá, bạc lá, nám bông.