PHÂN BÓN LÁ HUMIC

Liên Hệ

  • Góp phần tích giữ chất dinh dưỡng, cung cấp các hợp chất cần thiết cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
  • Giúp tăng tỷ lệ nảy mầm của cây trồng sau khi gieo trồng.
  • Bẻ gãy các liên kết của các chất dinh dưỡng tồn tại trong đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ hơn.
  • Phân bón Humic hỗ trợ phát triển lá, giúp cây luôn tươi tốt và nâng cao năng suất cũng như chất lượng của cây trồng.
  • Hợp tác cùng với các loại phân bón khác để bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.
033 720 6168
icons8-exercise-96 chat-active-icon