PHÂN BÓN LÁ SIÊU TO CỦ

Liên Hệ

  • Thẩm thấu trực tiếp – Chống bốc hơi, rửa trôi.
  • Lớn củ – Chắc củ – Nhiều tinh bột.
  • Chống thối dây – Thối củ – Nặng ký.
  • Công nghệ Gel số 1 Israel – Nguyên liệu Kali cao đậm đặc
  • Thể tích: 500ml
Danh mục: