PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 10-4-40

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Phun sương – Tưới gốc
  • Lớn trái – Lớn củ – Lên màu trái.
  • Hạn chế rụng hoa, xoắn lá, nám bông.
033 720 6168
icons8-exercise-96 chat-active-icon