PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 19-5-24

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Rải gốc
  • Siêu lớn trái – lớn củ,
  • Hạn chế rụng hoa, trái, cây cứng khỏe mạnh.
033 720 6168
icons8-exercise-96 chat-active-icon