Phân bón NPK 20-20-15

Liên Hệ

  • 20% đạm (N)
  • 20% P205 (Chất lân)
  • 15% K20 (Kali)
  • 25% CaO (Canxi)
  • 5 % (Lưu huỳnh)
  • 35% MgO (Magie)
Danh mục: