PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 30-9-9

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Phun sương – Tưới gốc
  • Siêu xanh lá, đâm chồi, mập chồi.
033 720 6168
icons8-exercise-96 chat-active-icon