PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 4-10-36

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Phun sương – Tưới gốc
  • Lớn trái – Lớn củ – Lên màu trái.
  • Hạn chế rụng hoa, xoắn lá, nám bông.